24 januari 2022

Rechtsbijstandverzekering Auto

Met een rechtsbijstandsverzekering voor motorvoertuigen heb je een verzekering waarmee je bijstand kan krijgen wanneer het uitdraait op een juridisch conflict. Deze moeten dan wel voorgevallen zijn in het verkeer. Zo kan je een conflict hebben gekregen na het hebben van een ongeluk met de auto, of er is een conflict ontstaan naar aanleiding van de aanschaf van de auto. Wat heb je dan aan een rechtsbijstandverzekering en wat niet. Hier lees je meer over in deze blog.

De boete door rood rijden aanvechten?

Wanneer je een rechtsbijstandverzekering hebt voort motorvoertuigen kan je rekenen op Juridische hulp in een aantal gevallen. Je kan de rechtsbijstandverzekering inschakelen als je na een auto-ongeluk de kosten wil verhalen op de tegenpartij. Of je kan de verzekering inschakelen wanneer je rijbewijs of kentekenbewijs is ingenomen en je bent het niet eens met de reden daarvan. Maar ook wanneer je een boete door rood rijden aanvechten wil is deze verzekering heel nuttig. Je moet dan vaak voor de rechter verschijnen.

Wanneer je via de verzekering de boete door rood rijden aanvechten gaat, kan je voorkomen dat je een hoge boete oploopt. Zij kunnen je de juiste adviezengeven over hoe je moet handelen wanneer je voor de rechter moet komen. Niemand zit natuurlijk te wachten op een hoge boete. Ook zullen ze vanuit de rechtsbijstand met je mee denken of deze hoge boete terecht of onterecht gegeven is. De boete door rood rijden aanvechten heeft dus zeker zin.

Ook is het mogelijk bij een conflict bij het aanschaffen of verkopen van je voertuig. Ook hierin kunnen ze je juridische bijstand geven wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Wat is er niet verzekerd?

Natuurlijk zijn er ook dingen die niet verzekerd zijn voor juridische bijstand. Wanneer jij aansprakelijk bent voor een conflict is de rechtsbijstand daar geen partij in. Dan moet je hulp zoeken bij de dekking van je WA verzekering.

Wanneer je zonder medeweten van de DAS, die jou rechtsbijstand verleent, een advocaat inschakelt ben je daar zelf financieel verantwoordelijk voor. Dit zal dan ook niet uit de rechtsbijstand gedekt worden.

Wanneer je een boete, een geldstraf of een dwangsom hebt gekregen is het niet zo dat deze vanuit de rechtsbijstand vergoed zullen worden. Deze zijn veroorzaakt door jouzelf en die zal je dan ook zelf moeten betalen. Alleen de rechtsbijstand kan worden vergoed vanuit de rechtsbijstandsverzekering.

Wat kan je dan allemaal wel verwachten?

Je krijgt juridische ondersteuning van een jurist, welke zal opkomen voor jouw belangen. Deze zal dan ook onderhandelen met de tegenpartij. De kosten van externe deskundigen, advocaten of de kosten van een gerechtelijke procedure worden ook vergoed.

Er wordt ook een mogelijkheid aangeboden om een mediator aan te stellen die dan kan bemiddelen tussen jou en de tegenpartij. Wanneer de kosten van een rechtszaak hoger zijn dan de schadevergoeding, die uitgekeerd wordt naar aanleiding van de rechtszaak, zal de schade vergoed worden door de verzekering. Maar dit gebeurt alleen wanneer men er van overtuigd is dat de rechter gelijk heeft gehad met zijn of haar uitspraak in de betreffende zaak. Na het lezen van deze blog is je meer duidelijk geworden over wat je wel of niet kan verachten van je rechtsbijstand verzekering.