28 november 2021

Integer gedrag en betrouwbaarheid: VOG afgifte 

Voor bepaalde aanvragen, beroepen, immigratie, visa en andere zaken heeft u soms een verklaring omtrent gedrag nodig. Dit is een VOG. Justis geeft een VOG af als blijkt dat u niet ergens voor bent veroordeeld of dat een veroordeling geen effect heeft op een baan die u graag wilt. Justis kijkt naar beroepsrelevantie en baseert daarop het besluit om wel of geen VOG af te geven. Een VOG vraagt u aan in uw woonplaats of bij de gemeente. De goedkoopste manier is om de aanvraag online te doen met uw DigiD account die u voor elke overheidsdienst gebruikt. U kunt tevens een VOG aanvragen via het loket laten lopen met uw identiteitsbewijs en een door uw organisatie ingevuld aanvraag formulier. U kunt gratis een VOG aanvragen voor vrijwilligerswerkzaamheden. 

Naar welke zaken wordt er gekeken? 

Bij een VOG aanvragen wordt er naar bepaalde zaken gekeken. Er zijn zowel algemene als beroepsmatige screeningsprofielen. Er wordt naar uw (toekomstige) beroep gekeken en daarbij of het verantwoord is omtrent uw verleden uw functie uit de voeren. Justis raadpleegt het JDS (documentatiesysteem van justitie) en kijkt of er strafbare feiten zijn die enige risico vormen voor uw beroepsgroep. Denk aan informatie systemen en toegang. Het is van belang dat u vertrouwelijk met bepaalde gegevens om kunt gaan. Sommige zeer ernstige misdrijven als kinderporno en zeden liquiditeiten kunnen bij meerdere beroepen gelden. Soms wordt op een bepaald beroep een algemeen profiel gehanteerd en de VOG op basis van de ernst van het misdrijf geweigerd. Zelfs als deze niet altijd tot een veroordeling heeft geleid. 

Geldigheid VOG en relevante risico’s 

Een VOG is voor onbepaalde tijd geldig. Echter kan een werkgever een termijn hanteren. Verder zijn terugkijk termijnen relevant voor het te beoefenen beroep. Een overtreding of eenvoudige winkeldiefstal staat bijvoorbeeld 4 jaar als relevant in het JDS vermeld. Grote misdrijven (zoals verkrachting) staan voor een onbepaalde tijd als relevant in het JDS vermeld.  

Diverse soorten screeningprofielen 

Bij het profiel geld mag de persoon geen misdrijven als diefstal, oplichting of verduistering hebben gepleegd om in aanmerking voor een VOG te komen. Deze moet vertrouwelijk om kunnen gaan met financiĆ«le gegevens waarbij de persoon vrij toegang tot bepaalde (grote) bedragen heeft. Bij het profiel personen mag er geen geweld zijn gebruikt naar anderen zoals (seksueel) misbruik, mishandeling of moord. Dit gaat om kwetsbare personen die beschermd moeten worden in de samenleving. Bij het profiel informatie mag de persoon bijvoorbeeld niet zijn veroordeeld wegens kinderporno, misbruik van persoonlijke gegevens, of vervalsing in geschrifte. Gevoelige informatie moet integer worden behandeld.