28 november 2021

Het bouwkundig rapport, eigenlijk absoluut onmisbaar

Op het moment dat je van plan bent om over te gaan tot het kopen van een woning zal je kunnen vaststellen dat er eigenlijk altijd een grondige controle van het pand dient te worden uitgevoerd. Deze controle is vereist omdat je anders als koper eigenlijk op geen enkele manier kan weten met welke kosten je mogelijks geconfronteerd zal kunnen worden. Het laten opstellen van een bouwkundig rapport zorgt ervoor dat je precies weet wat je gaat kopen en dus ook welke waarde het pand in kwestie daadwerkelijk vertegenwoordigd. Mede omwille van deze reden is een dergelijk rapport een zeer belangrijk onderhandelings object tijdens de onderhandelingen.

Wat is een bouwkundig rapport precies?

Een bouwkundig rapport is een document dat wordt opgesteld met als doel om potentiële kopers (of verkopers) een goed beeld te geven van de waarde waar een bepaald type vastgoed over beschikt. Dit rapport geeft verschillende zaken weer, namelijk: 

  1. Of de woning schimmelvrij is of niet; 
  2. Wat de actuele staat is van het dak;
  3. Of de verwarming, het sanitair, etc. in orde zijn of niet;
  4. Hoe het is gesteld met de vloeren, plafonds en de muren; 
  5. In welke mate de woning (goed) is geïsoleerd; 

Door de inhoud van het bouwkundig rapport wordt het dan ook in grote lijnen duidelijk hoe het is gesteld met de actuele staat van de volledige woonst. Dit zorgt ervoor dat je geen bod zal doen op het pand dat te hoog is. Het mag dan ook duidelijk zijn, wanneer je geen financiële sprong in het diepe wenst te wagen met betrekking tot de aankoop van jouw vastgoed is het zonder meer een must om een dergelijk rapport te laten opstellen.

Hoe komt een dergelijk rapport precies tot stand?

Een bouwkundig rapport komt tot stand na het uitvoeren van een zogenaamde bouwkundige keuring. Tijdens een dergelijke keuring vindt er een visuele controle plaats van alle verschillende onderdelen van de woning. Belangrijk om rekening mee te houden is dat een dergelijk controle louter en alleen op visueel gebied wordt uitgevoerd. Dit betekent dat er geen breek- of sloopwerken voor mogen worden uitgevoerd. Het gevolg hiervan is natuurlijk dat de kans bestaat dat er bepaalde gebreken aan het zicht onttrokken blijven en pas later de kop opsteken. Dit is dan ook iets wat niet wordt opgenomen in een bouwkundig rapport.

Met welke kosten dien je rekening te houden?

De kosten die in rekening worden gebracht voor het laten opstellen van een bouwkundig rapport zijn in de praktijk steevast afhankelijk van verschillende factoren. Het belangrijkste punt dat op dit vlak een invloed uitoefent is evenwel gegarandeerd de omvang van het pand. Indien je een correct beeld wenst van de actuele staat van de eigendom in haar totaliteit zal er eveneens rekening worden gehouden met de aanwezigheid van mogelijke bijgebouwen. Deze kunnen de prijs die wordt aangerekend voor het laten opmaken van het bouwkundig rapport aanzienlijk beïnvloeden. Hoe het ook zij, het klopt uiteraard dat een dergelijk rapport laten opstellen bepaalde kosten met zich meebrengt, maar deze kosten zijn wel in de praktijk de moeite meer dan waard. De beschikking hebben over zo’n rapport biedt je namelijk precies die zekerheid waar jij naar op zoek bent.De inspecteurs van Homekeur zijn bedreven bij de uitvoering van de bouwkundige inspecties en in het opstellen van het daaropvolgend bouwrapport.